Felhasználói feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az Angelini Pharma Magyarország Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. II. emelet 214-215; adószáma: HU13513980; a továbbiakban, mint „Társaság”).

 1. A Társaság honlapjaihoz való hozzáférés és azok megtekintése az alábbi Felhasználási Feltételek és a hatályos jogszabályok szerint történik. Ezért a weboldalra való belépés és annak megtekintése az alábbiakban meghatározott Felhasználási Feltételek feltétel nélküli elfogadását, valamint a látogató és a Társaság közötti bármely más, ettől eltérő megállapodás érvénytelenségét és hatálytalanságát jelenti.
 1. A weboldal információkat tartalmaz a Társaság, illetve az Angelini Csoporthoz tartozó más vállalat által forgalmazott termékekről, illetve gyógyszerekről. továbbá azokról a terápiás ágazatokról is, amelyekben a Társaság és az Angelini Csoport más vállalatai kutatási tevékenységük révén és termékeikkel jelen vannak. Ezek az információk általános, tájékoztató jellegűek és nem vonatkoznak valamely konkrét egyedi terápiára, nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak. Kérjük a látogatókat, hogy a diagnózis felállításához, illetve a legmegfelelőbb kezelés kiválasztásához minden esetben forduljanak a saját kezelőorvosukhoz.
 1. Amellett, hogy a Társaság megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalra pontos és naprakész információk kerüljenek fel, a weboldal tartalmáért nem vállal garanciát, ezért azt a látogatónak kell megfelelően értékelnie. Ebből következően a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal használatáért és annak tartalmáért. Különösen, a Társaság nem vállal felelősséget a weboldalon található információk pontosságának, naprakészségének, teljességének, megfelelőségének és időszerűségének a hiányosságaiért, sem bármilyen kárért vagy vírusért, amely hatással lehet a látogató számítástechnikai berendezésére vagy egyéb tulajdonára a weboldal felkeresése, használata, az azon történő böngészés, vagy anyagok, adatok, szövegek, képek, videók vagy hangfelvételek weboldalról történő letöltése következtében. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a weboldal működését bármikor szüneteltesse vagy megszakítsa az erre vonatkozó bármilyen felelősség vállalása nélkül, függetlenül attól, hogy ez a Társaság vagy harmadik felek cselekedetei vagy mulasztásai miatt következik be.
 1. A weboldalon található információk technikai hibákat vagy elírásokat tartalmazhatnak. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a fent nevezett információkban, a termékben és programokban bármikor és előzetes tájékoztatás nélkül módosításokat, helyesbítéseket és javításokat eszközöljön.
 1. A weboldal olyan hivatkozásokat is tartalmaz, amelyek harmadik felek más, a látogató érdeklődésére esetlegesen számot tartó, weboldalaira mutatnak. A látogató az ezen oldalakra mutató hivatkozásokon keresztül a saját akaratából és kényszer nélkül hagyja el a Társaság weboldalát.
 1. A Társaság semmiféle nyilatkozatot nem tesz a jelen weboldalról esetlegesen elérhető egyéb weboldalak tartalmára vonatkozóan. Amikor felkeres egy, nem a Társaság által üzemeltetett weboldalt, kérjük, vegye figyelembe, hogy az független a Társaságtól és a Társaság semmilyen ellenőrzést nem gyakorol az ilyen oldalakon található tartalom felett. A nem a Társaság által fenntartott weboldalakra mutató hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Társaság az ilyen weboldalak tartalmát vagy használatát támogatja, vagy hogy ezekért bármilyen felelősséget vállal.
 1. A weboldalon található információk letöltése, megjelenítése és kinyomtatása kizárólag személyes használatra engedélyezett. Jelen weboldal tartalmának bármely nem személyes vagy kereskedelmi célú felhasználása minden esetben a Társaság írásos engedélyéhez kötött.
 1. A weboldalról letöltött anyagokban kötelező a szellemi tulajdonra vonatkozó bármilyen megjelölés megőrzése és megjelenítése. Eltérő rendelkezés hiányában a weboldalon található minden anyagot úgy kell tekinteni, mint amely szerzői jogvédelem alatt áll, és a Társaság írásbeli engedélye nélkül kizárólag jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően vagy az adott az oldalon levő szövegekben meghatározott módon használhatók. A Társaság semmilyen garanciát nem vállal a harmadik felek jogainak látogatók/felhasználók általi olyan megsértéséért, amely a weboldalon található anyagok helytelen használatából ered.
 1. Jelen weboldal részeinek vagy szakaszainak felosztása és/vagy beépítése tilos a Társasághoz nem tartozó, harmadik felek más weboldalaiba.
 1. A weboldal látogatója nem jogosult a Társaság és/vagy az Angelini csoporthoz tartozó társaságok és/vagy harmadik felek weboldalon található anyagainak gazdasági hasznosítására, sem a Társaság és/vagy az Angelini csoporthoz tartozó társaságok és/vagy harmadik felek márkáira, szabadalmaira, technológiáira vagy a weboldalon hivatkozott bármely más szellemi tulajdonjogára való hivatkozással.
 1. Az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott bármely alkalmazandó feltételek mellett, a látogatók/felhasználók által a weboldalra e-mailben vagy egyéb módon küldött valamennyi anyagot vagy közlést, beleértve az adatokat, kérdéseket, hozzászólásokat, javaslatokat és hasonló tartalmakat, ellenkező rendelkezés hiányában nem bizalmas és nem védett információként kezeljük. A weboldalra továbbított vagy küldött valamennyi anyag tekintetében a Társaság a lehető legszélesebb felhasználási jogokra tesz szert, beleértve például a sokszorosítást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt és küldést. A Társaság emellett a weboldalra küldött közlésben található valamennyi ötletet, koncepciót, know-how-t vagy módszert szabadon felhasználhatja bármilyen célra, beleértve például termékek ilyen információk alapján történő fejlesztését, gyártását és értékesítését.
 1. Amennyiben a weboldalon véleménycsere céljára létrehozott aloldal kerül kialakításra a Társaság rendszeresen ellenőrzi és felügyeli a weboldal véleménycsere céljára létrehozott oldalain található anyagokat, erre azonban nem köteles, és nem vállal felelősséget a weboldal e részében található tartalmak és információk tekintetében. Tilos olyan kommenteket közzétenni, amelyek rágalmazóak, obszcénak, becsületsértőek vagy bármilyen módon ellentétesek bármely vonatkozó jogszabályi rendelkezéssel. A Társaság együttműködik a hatóságokkal, és haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy, azok a személyek, akik a weboldalra küldött anyagok során illegális cselekményeket követnek el azonosíthatóvá váljanak.
 1. Amennyiben a Társaság a weboldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek megsértését észleli, fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül helyesbítő intézkedéseket foganatosítson, beleértve a látogató/felhasználó kizárását a weboldalhoz és a weboldal szolgáltatásaihoz való hozzáférésből, és az ezen látogató/felhasználó által a weboldalra feltöltött bármely anyag eltávolítását, az erre vonatkozó bármilyen felelősség kizárásával.
 1. A látogató/felhasználó vállalja, hogy mentesíti a Társaságot minden panasz, kár, kártérítési felelősség, jogi eljárás és egyéb hátrányos következmény alól, amely a weboldal által esetlegesen biztosított, vitát, véleménycserét biztosító szolgáltatások, küldési, továbbítási és ehhez hasonló szolgáltatások valamely látogató/felhasználó által történő helytelen felhasználásából ered. A fentiek, kizárólag példa jelleggel, a szerzői jogok, márkák, szabadalmak, szellemi és iparvédelmi jogok megsértésével, tisztességtelen versennyel és rágalmazással kapcsolatos minden cselekedetre vonatkoznak.
 1. A weboldal az egészséggel és ahhoz kapcsolódó témákkal, annak kilátásaival és egyes előrejelzésekkel kapcsolatos előretekintő nyilatkozatokat is tartalmazhat, amelyek kockázatokat és bizonytalanságot rejthetnek magukban. A tényleges eredmények és fejlemények jelentősen eltérhetnek ezen nyilatkozatoktól, például új információk megjelenése vagy a gazdasági körülmények változása következtében. A Társaság nem vállal felelősséget ezen nyilatkozatok frissítéséért az újabb fejlemények fényében.
 1. A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket rendszeres frissítések során módosítsa. Mivel az ilyen módosítások a weboldal látogatóira nézve kötelező érvényűek, tanácsoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon a weboldalon a módosításokkal kapcsolatban.
 1. A jelen Felhasználási Feltételekre és a weboldal használatára a magyar jog irányadó. Bármely, a weboldal használatával kapcsolatos felmerült jogvitára a magyar bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek arra az esetre, ha a jogvita megoldása békés úton nem lenne lehetséges.