Etika

Ethics 1030

Etika és megfelelőség

Etikai megközelítésünk 

Az Angelini Pharma olyan kultúrát támogat és szilárdít meg, amelyet a korrektség, az integritás és az átláthatóság jellemez tevékenységeinek végzése során és az összes érdekelt féllel szemben.

Az Angelini Pharma a jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően működik, és intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy egész szervezete elkötelezett legyen e tekintetben. Minden alkalmazottnak munkája minden területén tisztességesen kell eljárnia, és ugyanezt kell elvárnia mindazoktól, akikkel a szervezeten belül és kívül kapcsolatba kerül.

Ezekhez az alapelvekhez az Angelini Pharma által elfogadott két fontos dokumentum kapcsolódik: A szervezeti, irányítási és ellenőrzési modell, valamint az Etikai és magatartási kódex.

Az Angelini csoport etikai kódexe

Az Angelini csoportot vezérlő értékek és az általa követett célok képezik azokat az alapokat, amelyekből az Angelini csoport etikai kódexe formát és tartalmat nyer, valamint azt a tudatosságot, hogy csak etikus magatartással lehet jobb jövőt építeni és fenntartható növekedést elérni mindenki számára.

Az etikai kódex világosan kifejezi az etikai elvek, az érdekelt felek iránti kötelezettségvállalások, a felelősségek és a közös magatartási szabályok összességét, amelyek az Angelini Csoportnál dolgozók mindennapi tevékenységét inspirálják, figyelembe véve szerepük fontosságát, feladataik összetettségét és a Csoport céljainak megvalósítása érdekében rájuk bízott felelősséget.

Szervezési, irányítási és ellenőrzési modell

Az Angelini Pharma elfogadta és hatékonyan alkalmazza a "Szervezési, irányítási és ellenőrzési modellt".
A modellt a 231/2001-es olasz törvényerejű rendelet, az ágazati szövetségek által e tekintetben kiadott iránymutatások, valamint a csoport által a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerek keretében már végrehajtott konkrét kezdeményezések alapján dolgozták ki.

A modell meghatározza azokat az eljárási irányelveket, amelyeket az üzleti folyamatok valamennyi döntéshozatali és működési szakaszában követni kell annak érdekében, hogy ezek megfelelően működjenek, valamint hogy a vezetés és a csoport vállalati arculata megbízható legyen.

Visszaélések bejelentése

Az integritás az egyik alapértékünk, és a megfelelőség elengedhetetlen, megfelelőség nélkül nincs üzlet.

Az Angelini Pharma úgy véli, hogy az etikus magatartás mindenki felelőssége, ami azt jelenti, hogy minden etikátlan vagy illegális dolgot jelenteni kell. Mindenkinek (beleértve az alkalmazottakat, üzleti partnereket és érdekelt feleket) jelentenie kell minden helytelen, etikátlan vagy illegális magatartást.

Az Ön által megadott információk a visszaéléseket bejelentő platformon keresztül (a szervezet neve: Angelini Pharma) teljesen bizalmasan és névtelenül kerülnek elküldésre számunkra. Garantáljuk, hogy mindenkit meghallgatunk, és minden bejelentő teljes védelmet élvez a megtorlással szemben.

Globális megfelelőségi irányelvek 

Globális irányelveink tartalmazzák azokat a legfontosabb alapelveket, amelyek szerint tisztességesen, korrekten és átláthatóan kell eljárni, összhangban az aktuális törvényekkel, szabályozásokkal, iparági kódexekkel és etikai normákkal. 

Minden harmadik félnek, aki az Angelini Pharma nevében üzleti tevékenységet folytat, szintén meg kell felelnie ezeknek az irányelveknek.