Minőségpolitika

Quality 1030

Minőségpolitika

Az Angelini Pharma elkötelezett a betegek és a fogyasztók egészségének megőrzése és javítása mellett.

Ezt a célkitűzést a betegek, fogyasztók, ügyfelek és érdekelt felek elvárásainak megfelelő vagy azokat meghaladó, minőségi, biztonságos és hatékony termékek, valamint kiváló szolgáltatások következetes nyújtásával, a vonatkozó előírások, kódexek és szabványok maradéktalan betartása mellett valósítjuk meg.

Az Angelini Pharma a Minőségpolitika által inspirált, minőségközpontú vállalati kultúrát tart fenn:

  • Vezetőink felelősséggel tartoznak és elkötelezettek a hatékony minőségirányítási rendszer (QMS) fenntartása mellett, amely megfelelő rendszerek, folyamatok és eljárások révén biztosítja a minőségközpontú magatartásformák érvényesülését és a termékminőség, valamint a betegek és fogyasztók biztonsága szempontjából legjobb döntések meghozatalát.

  • Minden egyes ember jelentős szerepet játszik a minőségorientált gondolkodásmód kialakításában és fenntartásában. Minden alkalmazott megfelelő végzettséggel, képzettséggel, készségekkel és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy munkáját a vonatkozó előírásoknak és normáknak, valamint eljárásainknak megfelelően, hozzáértő módon végezze.

  • Az Angelini Pharma nevében szolgáltatásokat nyújtó, érintett külső szolgáltatókat és beszállítókat minőségi és megfelelőségi kritériumok alapján választjuk ki a minőségi és biztonsági előírásaink megfelelő betartásának biztosítása érdekében. Gondoskodunk a partnerek hatékony felügyeletéről és az elvárt szolgáltatási szint meghatározásában való kölcsönös részvételről.

  • Digitális rendszereinket, nyilvántartásainkat és adatainkat folyamataink teljesítményének, hatékonyságának, minőségének és nyomon követhetőségének folyamatos javítására használjuk.

  • Integrált kockázatkezelési rendszert alkalmazunk, amelynek célja annak garantálása, hogy a termékeinkkel kapcsolatos kockázatokat megfelelően azonosítjuk, értékeljük és minimálisra csökkentjük vagy megszüntetjük. Rendelkezünk a termékintegritást, valamint a betegek és a fogyasztók biztonságát garantáló eszkalációs folyamatokkal, amelyeket következetesen alkalmazunk.

  • Minőségi célkitűzéseinket világosan meghatározzuk, nyomon követjük és rendszeresen felülvizsgáljuk annak biztosítása érdekében, hogy a teljesítmény és a magatartási normák megfeleljenek betegeink, fogyasztóink, ügyfeleink és érdekelt feleink vonatkozó minőségi elvárásainak.

Minőségpolitikánkat vállalati minőségirányítási rendszer segítségével hajtjuk végre, és minden munkavállalónkkal megismertetjük. A Minőségpolitikát rendszeresen felülvizsgáljuk, hogy összhangba hozzuk a céljainkkal és azzal a környezettel, amelyben termékeinket fejlesztjük, gyártjuk és forgalmazzuk.

Quality Policy